EnglishTürkçe
STOKLAR
Müşteri Girişi
Kurumsal

HAKKIMIZDA 

Mavi Pencere Güzel Sanatlar Atölyesi, neredeyse tümüyle unutulup yok olmaya yüz tutmuş olan bu zanaata sahip çıkmakla kalmamış, aynı zamanda geçmişten gelen atölye deneyimlerini, evrensel temel sanat değerleriyle birleştirerek bu karoları estetik bakımdan düzeyi yüksek bir ürün haline dönüştürmüştür. 

Karoistanbul “el iş” nitelemesine sığınarak, özensiz, savruk ve kalitesiz üretimi savunmanın yanlış olduğunu el işinin mükemmel ürün yapma çabası içerdiğini ama eninde sonunda elin izinin duyumsanması olarak anlaşılması gerektiğini savunur. 

Karoistanbul geçmişe saygıyı sürdürürken, gelişen teknolojiden yararlanarak ürünlerinin kalitesini yükseltmekten ve çeşidini arttırmaktan geri durmaz. Mükemmele ulaşma çabası ile üretim yapan ustalarının hünerini Ar-Ge çalışmaları ile destekler. Karoistanbul tasarım ekibinin yetenekleri, ustalarının marifetleri ve mühendislik çalışmalarının olanakları bir araya gelerek Karoistanbul üretiminin felsefesini oluşturur.Karoistanbul güzellik ile işlevin, sanat emeği ile zanaat emeğinin, nostalji ile bugünün, sağlamlıkla ipeksi zarafetin birlikteliği demektir. 

Dünyanın bütün kıtalarına ürün satarak pazarda yerini gittikçe arttıran Karoistanbul; gelişmiş ülkelerin standartlarına uygun bir şekilde ham madde ve enerjinin etkin kullanılmasına öncelik vererek; temiz üretimi esas alarak ve çevrenin korunmasını, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmayı ilke kabul ederek ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve TS 213-I EN 1374-1 standardına uygun olarak çalışmalarını sürdürmektedir. 

TARİHÇE

19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20. yüzyılın ilk yarısında yüksek tavanları, kemerli giriş kapıları, geniş balkonları ve localarıyla karakteristik özellikler barındıran birçok önemli tarihi yapının zeminleri göz alıcı renklere sahip desenli karo mozaiklerlerle ve karosimanlarla süslenmiştir.

1850’lerde Fransa’dan tüm dünyaya yayılan, çimento, mermer tozu, agrega ve boyanın desen kalıbına dökülüp, preslenmesiyle yapılan tipik bir Akdeniz malzemesi olan desenli karo mozaiklerin ve karosimanların anonimleşmiş desenleri, Akdeniz Bölgesi'nden, Kuzey Afrika’ya, oradan Uzak Doğu’ya kadar tüm dünyaya yayılmıştır. Tarihe tanıklık eden bu karo mozaikler ve karosimanlar kullanıldıkları yapıyı zenginleştirerek yepyeni bir bakış da getirmişlerdir.

1950’li yıllarda öne çıkan, seramik, linolyum, granit gibi üretimi nispeten daha seri ve kolay olan endüstriyel ürünlerle yarışamayan desenli karo mozaik ve karosiman üreticileri kısa süre sonra iş yapamaz hale gelip yenilgiyi kabul ederek bu alanı terk etmişlerdir. 1970’lere gelindiğinde dünyada, birkaç küçük atölye dışında bu desenli karo mozaiklerin üretimini yapan kimse kalmamış, el işi ağırlıklı olan bu ürün unutulup gitmiştir.

Bu unutuluş ve değerbilmezlik süreci böyle işlerken Mavi Pencere Güzel Sanatlar Atölyesi; desenli karo mozaikler ve karosimanlar hakkında ne kadar bilgi, belge, doküman varsa ulaşmaya çalışmış ve bulduğu her türlü bilgiyi kayıt altına almıştır. Bu kayıtlar içinde karosiman döşemeli yapılardan çekilmiş fotoğraflardan tutun da, 1900 yılında basılmış bir Fransız firmasına ait katalogdan, Pompei yer döşemelerini gösteren kitaplara, ressamların yaptıkları zemini karo mozaik döşemeli iç mekân resimlerine kadar desenli karo mozaiklere ve karosimanlara ilişkin bulunan her tür döküman arşivlenmiştir.

1975 yılında Ressam Zekai Bostancı tarafından İstanbul Moda'da küçük bir sanat atölyesinde Mavi Pencere Güzel Sanatlar Atölyesi'nin temelleri atıldı.

1980 yılında, resim çalışmalarının yanı sıra Tatbiki Güzel Sanatlar çizgisinde vitray, mozaik pano, kırma seramik, fresko ve terrazzo üretimine de geçilerek Mavi Pencere Güzel Sanatlar Atölyesi adını aldı.

1980-1995 yılları arasında Mavi Pencere Güzel Sanatlar Atölyesi sanatçıları tarafından birçok önemli mimari projede vitray, mozaik pano, fresko, kırma seramik tasarımları yapıldı ve uygulandı.

1986 yılında Ahmet Şimşek Lisesi'nin tüm dış cephesine tasarlanan özgün mozaik çalışmaları, Robinson Clup Otelleri ve Rostok Oteli bunlardan yalnızca bir kaçıdır.

1990’lı yıllarda karo mozaiklerle ve karosimanlarla ilgili Ar-Ge çalışmalarına başlandı. Böylece uzun yıllardır toplanan tüm bilgi, belge ve dokümanlarda kayıt altına alınarak yok olmakta olan bir zanaat ve kültür değerine sahip çıkıldı.

1997’de karo mozaik ve karo siman üretimine geçildi. Karoistanbul, unutulan bu karo mozaiklerin ve karosimanların bazı zayıflıkları ortadan kaldırılarak (Örneğin çok yüksek basınç altında presleyip emiciliği en aza indirerek) teknik ve estetik bakımdan geliştirilen bu geleneksel malzemeyi profesyonel bir şekilde üretip ve “Karoistanbul” adıyla, bir seçenek olarak yeniden mimarların, inşaatçıların ve dekoratörlerin seçimine sundu.

MİSYONUMUZ

Sürekli yenileşmeyi kendine ilke edinerek; kalite, maliyet ve sevkiyat öncelikli, herkes tarafından tercih edilebilen, çevre konularına duyarlı, müşteri odaklı çözümler üretmek.

VİZYONUMUZ

Mavi Pencere Güzel Sanatlar Tasarım Yapım San. Tic. Ltd. Şti.; Müşteri memnuniyetini ve beklentilerini ön planda tutarak dünyadaki lider firma olmayı hedefler.

 KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKAMIZ,

 İLİŞKİ İÇİNDE OLDUĞUMUZ KİŞİ, KURULUŞ ve KURUMLARA BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA 

• Güncel teknolojileri kullanarak, yüksek kaliteli ürünleri en ekonomik şekilde üretme,
• Zamanı en iyi şekilde değerlendirip daha kısa zamanda kaliteli ve daha fazla iş yapmak,
• İnsan kaynaklarının geliştirilmesini, istihdamı ve motivasyonu sağlamak,
• Siparişleri zamanında teslim etmek, üretim kapasitesini ve teknolojilerini artırarak müşteri taleplerine cevap vermek,
• Ürünlerin teknik düzeylerinin yükseltilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
• Kaliteyi arttıracak ve sürekli iyileştirmek için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,
• Her zaman aranan ve güvenilir bir firma olmak.

  BU HEDEFLERE ULAŞMAK 

• Üst yönetimin sürekli ve kararlı desteği / katılımı, En üst düzeyde müşteri tatmininin sağlanması,
• Ürün kalitesinin sürekli iyileştirilmesi, verimliğin artırılması ve maliyeti azaltma,
• Çalışanların katılımını ve çalışanların kuruluşun bir parçası olmaktan heyecan ve gurur duymalarını sağlamak,
• Kalite iyileştirme çalışmalarının, sistematik ve planlı bir şekilde herkesin katılımı ile sürdürülmesi,
• Tüm çalışanlarımıza sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi,
• Çalıştığımız çevrenin korunması ve kısıtlı kaynakların az fire oluşturacak şekilde kullanılması,
• Kalite İyileştirme çalışmalarımızda sürekliliğin sağlanması,
• Müşteri şartnamelerine, kanun, mevzuat, yönetmelikler ve standartlara uygun olarak çalışmak,
• İmalatlarımızda iş sağlığı ve güvenliğini prensip edinerek, kalite yönetim sistemini iyileştiren bir kuruluş olmayı sürdürmek amacımızdır, Havaya, toprağa, suya ve diğer doğal kaynaklara yönelik kirlenmenin önlenmesi ve doğal kaynakların tasarruflu kullanılması,
• “SÜREKLİ İYİLEŞTİRME” felsefesinin her zaman uygulanabilir olması,
• Tedarikçilerimizden temin ettiğimiz malzemelerin sürekli olarak açık ve anlaşılır bir şekilde iletilmesinin sağlanması,
• Kurmuş olduğumuz Kalite ve Çevre Yönetim Sistemi etkinliklerinde tüm personelimize sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanması, bu ortamın sağlanması için gerekli kaynakları temin edilmesi.
• Sürekli gelişen ürün ve sistem kalitesi ile adı kalite ile birlikte anılan, sektörün lider kuruluşu olmak hedefimizdir.